Ambassade van België in Kameroen
Home Naar België komen

Naar België komen

BELANGRIJKE MEDEDELING

In het kader van de verspreiding van Covid-19 hebben de Belgische autoriteiten beslist de ontvangst van aanvragen en de afgifte van visa voor België en de landen die door België vertegenwoordigd zijn op te schorten.

De maatregel, die vanaf 18 maart 2020 van toepassing is, is geldig tot nader order.

Er zijn echter uitzonderingen voor de volgende categorieën reizigers:

- familieleden van EU-burgers en burgers van staten die geassocieerd zijn met het Schengengebied volgens de Europese richtlijn;

- gezondheidswerkers, gezondheidsonderzoekers en ouderenzorgprofessionals;

- grensarbeiders;

- Transportpersoneel dat goederenvervoer verricht en ander transportpersoneel voor zover nodig;

- diplomaten, personeel van internationale organisaties, militairen en humanitaire hulpverleners bij de uitoefening van hun functies;

- Passagiers op doorreis;

- passagiers die reizen om dwingende familiale redenen;

- Mensen die internationale bescherming nodig hebben of om andere humanitaire redenen.

Mensen die in deze categorieën vallen, kunnen hun visumaanvraag rechtstreeks indienen bij de ambassade in Yaoundé, na het maken van een afspraak per e-mail op: yaounde.visa@diplobel.fed.be