Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Studeren in België

Alle informatie die u nodig hebt om in België te studeren.
  1. Laatst bijgewerkt op

De Belgische ambassade wenst u mede te delen dat sinds 1 april 2019, een samenwerking met het Franse instituut in Kameroen - Yaoundé van start is gegaan voor de procedures voor studies in België.

De diensten van Viabel zijn sinds 1 april 2019 bereikbaar voor alle vragen hierover.

De volgende categorieën worden uitgenodigd zich met hun dossier te wenden tot Viabel voor ze hun visumaanvraag kunnen indienen op TLSContact:

  • Alle studenten van Kameroen
  • Vreemdelingen die op regelmatige basis in Kameroen verblijven

Procedure voor het indienen van uw visumaanvraag voor studies (PDF, 59.33 KB)

Hoe uw dossiernummer terugvinden (PDF, 63 KB)

Contact VIABEL: 6 57 90 94 94 - viabel@ifcameroun.com


De volgende categorieën zijn vrijgesteld van de procedure:

  • EU-burgers studenten
  • Studenten die een studiebeurs of een uitwisselingsprogramma van de EU volgen
  • Studenten die profiteren van een officieel interuniversitair uitwisselingsprogramma tussen een Belgische universiteit of universiteit van het hoger onderwijs en een Kameroenese middelbare school
  • Studenten die deelnamen aan een doctoraatsprogramma aan een Belgische universiteit
  • Studenten die niet resident te Kameroen verblijven maar die resident zijn in een land waarvoor de Ambassade van België een visumcompetentie beschikt: Gabon, Equatoriaal-Guinea, de Centraal-Afrikaanse Republiek
  • Studenten die een studiebeurs of een uitwisselingsprogramma van de EU volgen

 

Algemene informatie over studeren in België vindt u op de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken