Ambassade van België in Kameroen
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Verplicht formulier voor Extra-Schengen-vliegreizen naar België "Public Health Passenger Locator Form"

Elke passagier van een Extra-Schengen-vlucht naar België is verplicht het formulier "Public Health Passenger Locator Form" in te vullen voorafgaand aan de reis. Bij aankomst in België moet het formulier worden overhandigd aan de daartoe aangewezen autoriteiten aan de grens. Dit betreft een sanitaire maatregel ingesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Nadere informatie vindt de passagier op het formulier zelf terug. Het formulier vindt u op deze website.

 

BELANGRIJKE MEDEDELING

 

Met de geleidelijke heropening van de buitengrenzen van de Europese Unie hervat België geleidelijk zijn visumactiviteit. Voor meer informatie over dit onderwerp: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Visa-Covid-19.aspx

De Belgische ambassade werkt actief aan de hervatting van visumaanvragen voor studies met haar externe partners Viabel (voorheen Campus België) en VFS. Informatie hierover zal binnenkort worden verstrekt om de visum activiteit voor studies snel en harmonieus te hervatten, en de gezondheid van iedereen te waarborgen.

 

-------------------------------------------------------------------

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

 

  1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?
  2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
  3. Welke documenten moet u voorleggen?
  4. Uitleg over specifieke (lokale) documenten
  5. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
  6. Schengenvertegenwoordiging voor visa
  7. Contact

  
1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?
 

Visumaanvragen

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, werkt de ambassade sinds 3 september 2018 samen met de firma VFS.

Voor de indiening van de visumaanvragen voor België, Luxemburg, Noorwegen (kort verblijf) en Nederland dient u zich voortaan te wenden tot VFS. U kan meer informatie vinden op http://www.vfsglobal.com/belgium/cameroon/index.html.

In overeenstemming met de Visumcode moeten alle visumaanvragers hun visumaanvraag indienen bij VFS. Alleen houders van officiële paspoorten, familieleden van EU-onderdanen, gemotiveerde humanitaire verzoeken of noodsituaties kunnen hun visumaanvraag rechtstreeks indienen bij de Belgische ambassade of het consulaat, bevoegd voor hun woonplaats. In dat geval wordt de visumaanvrager verzocht op voorhand via email een afspraak te maken bij de betrokken missie.

  

2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

De handling fee wordt cash en in FCFA betaald op de Ambassade.

Vanaf 01/02/2020, voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de handling fee het equivalent van 80 euro, te betalen in FCFA. Klik hier voor de actuele consulaire tarieven in euro en FCFA.

Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de handling fee het equivalent van 180 euro, te betalen in FCFA. Klik hier voor de actuele consulaire tarieven in euro en FCFA. Voor de verwerking van bepaalde visum-D-aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage.

In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen van toepassing op de standaardtarieven van 80 euro voor een C-visum en 180 euro voor een D-visum. U kan alle nuttige informatie in dit verband nalezen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

  
3. Welke documenten moet u voorleggen?

U vindt het visumaanvraagformulier en alle voorwaarden terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

  
Visum kort verblijf (= max. 90 dagen)

U kan de algemene informatie over de voor te leggen documenten voor visa kort verblijf terugvinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De lijst van documenten die door visumaanvragers in Kameroen voorgelegd dient te worden, kan u vinden op http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/NL/3-2014-2737-NL-F1-1.PDF 
 

Biometrie - Visa Information System (VIS)

Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden (behalve kinderen jonger dan 12 jaar) om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie.

  
Visum lang verblijf (=meer dan 90 dagen)

U kan de algemene informatie over de voor te leggen documenten voor visa lang verblijf terugvinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De afname van biometrie (vingerafdrukken en foto) voor visumaanvragen van studenten is verplicht.

Er zijn 2 categorieën studenten die geen biometrische gegevens moeten laten afnemen:

  • studenten met een beurs van de Belgische staat
  • studenten die deelnemen aan een uitwisselingsprogramma of gebruik maken van  interuniversitaire mobiliteit

  
4. Uitleg over specifieke documenten  (Mesich attest, verzekering etc...)

U kan een medisch attest bekomen via een van de door de Ambassade erkende artsen.

Gelieve hier te klikken om de lijst te verkrijgen.

Lijst van Schengen vezekeringen, klik hier

  
5. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  

De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Hoe uw dossiernummer vinden ? klik hier

 Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag. Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Pachecolaan, 44, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00, infodesk@ibz.fgov.be). U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Belgische Ambassade zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag. 

  
6. Schengenvertegenwoordiging

België vertegenwoordigt Luxemburg, Nederland, Noorwegen en Oostenrijk in Kameroen voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen).

België vertegenwoordigt Luxemburg in Kameroen voor de behandeling van visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen).

In Gabon wordt België vertegenwoordigd door Frankrijk voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen).

In Equatoriaal Guinea wordt België vertegenwoordigd door Spanje voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen).

In Tsjaad wordt België vertegenwoordigd door Frankrijk voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen).

In de Centraal-Afrikaanse Republiek wordt België vertegenwoordigd door Frankrijk voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen).

  
7. Contact

Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons contacteren via e-mail op visa.yaounde@diplobel.fed.be