Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
  1. Laatst bijgewerkt op

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen
Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Reizen naar België
Een geldig COVID-19-vaccinatiecertificaat en een identificatieformulier (Passenger Locator Form) zijn niet meer van toepassing voor België. Voor landen in vertegenwoordiging kunt u contact opnemen met het Ministerie van Volksgezondheid van het desbetreffende land.

Wijziging van de visumaanvraagprocedure


TLScontact is aangesteld als de partner van de Belgische Ambassade om de indiening van uw visumaanvraag te vergemakkelijken.

U vindt alle nodige informatie over de nieuwe procedure voor uw visumaanvraag op visas-be.tlscontact.com/visa/cm. Vanaf 1 september zal het mogelijk zijn om een afspraak te maken via hun website.


1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?


Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, werkt de ambassade samen met de firma TLScontact.

Voor de indiening van de visumaanvragen voor België, Luxemburg, Nederland (kort verblijf), Oostenrijk (kort verblijf), dient u zich voortaan te wenden tot TLScontact. U kan meer informatie vinden op de website van TLScontact

(Voor meer informatie voor meer informatie over schengen representatieovereenkomsten zie punt 6 onderaan.)

In overeenstemming met de Visumcode moeten alle visumaanvragers hun visumaanvraag indienen bij TLScontact. Alleen houders van officiële paspoorten, familieleden van EU-onderdanen bestreken door Richtlijn 2004/38/CE, gemotiveerde humanitaire verzoeken of noodsituaties kunnen hun visumaanvraag rechtstreeks indienen bij de Belgische ambassade of het consulaat, bevoegd voor hun woonplaats. In dat geval wordt de visumaanvrager verzocht op voorhand via e-mail een afspraak te maken op e-Appointment.


2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?


De handling fee wordt cash en in FCFA betaald op de Ambassade.

Vanaf 10/06/2024, voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de handling fee het equivalent van 90 euro, te betalen in FCFA. Klik hier voor de actuele consulaire tarieven in euro en FCFA.

Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de handling fee het equivalent van 180 euro, te betalen in FCFA. Klik hier voor de actuele consulaire tarieven in euro en FCFA. Voor de verwerking van bepaalde visum-D-aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage.

In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen van toepassing op de standaardtarieven van 90 euro voor een C-visum en 180 euro voor een D-visum. U kan alle nuttige informatie in dit verband nalezen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken


3. Welke documenten moet u voorleggen?


U vindt het visumaanvraagformulier en alle voorwaarden terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Visumaanvraagformulier (DOCX, 59.4 KB)


Visum kort verblijf (= max. 90 dagen)


U kan de algemene informatie over de voor te leggen documenten voor visa kort verblijf terugvinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De lijst van documenten die door visumaanvragers in Kameroen voorgelegd dient te worden, kan u vinden op de website van de Europese Commissie


Biometrie - Visa Information System (VIS)


Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden (behalve kinderen jonger dan 12 jaar) om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie

  
Visum lang verblijf (= meer dan 90 dagen)


U kan de algemene informatie over de voor te leggen documenten voor visa lang verblijf terugvinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken

De afname van biometrie (vingerafdrukken en foto) voor visumaanvragen van studenten is verplicht.

Er zijn 2 categorieën studenten die geen biometrische gegevens moeten laten afnemen:

  • studenten met een beurs van de Belgische staat
  • studenten die deelnemen aan een uitwisselingsprogramma of gebruik maken van interuniversitaire mobiliteit


4. Uitleg over specifieke documenten (Medisch attest, verzekering etc...)


U kan een medisch attest bekomen via een van de door de Ambassade erkende artsen.

Lijst van Schengenverzekeringen (PDF, 29.93 KB)


5. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag


De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Hoe uw dossiernummer vinden? Klik hier (PDF, 63 KB)

Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag. Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Pachecolaan, 44, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00, infodesk@ibz.fgov.be). U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Belgische Ambassade zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag. 


6. Schengenvertegenwoordiging


België vertegenwoordigt Luxemburg, Nederland en Oostenrijk in Kameroen voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen).

België vertegenwoordigt Luxemburg in Kameroen voor de behandeling van visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen).

In Gabon wordt België vertegenwoordigd door Frankrijk voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen).

In Equatoriaal Guinea wordt België vertegenwoordigd door Spanje voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen).

In de Centraal-Afrikaanse Republiek wordt België vertegenwoordigd door Frankrijk voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen).


7. Contact


Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons contacteren via e-mail op yaounde.visa@diplobel.fed.be