Vredesopbouw

  1. Laatst bijgewerkt op

De Belgische financiering voor vredesopbouw ondersteunt het buitenlands beleid van België, dat zelf binnen internationaal erkende kaders valt. Deze omvatten de 'Globale Strategie voor het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie', het 'Programma voor duurzame ontwikkeling tegen 2030' en de agenda 'Vredesopbouw en handhaving van de vrede' van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De gefinancierde projecten sluiten aan bij de beleidsprioriteiten van de minister van Buitenlandse Zaken en van het Belgische parlement en spelen in op de internationale uitdagingen.

België wil zo bijdragen tot de opbouw van duurzame vredessituaties, met name door de oorzaken van instabiliteit aan te pakken, door bij te dragen tot het voorkomen, bemiddelen en oplossen van geschillen, door de gevolgen van conflicten te verhelpen, of door inspanningen te ondersteunen om mogelijke terugval te voorkomen in crisismodus.

Meer informatie vindt u op de website van Buitenlandse Zaken