Ambassade van België in Kameroen
Home FAQ

FAQ

 1. Hoe mijn visumdossier samenstellen?
 2. Hoe mijn visumaanvraag indienen op de Ambassade?
 3. Hoelang duurt de behandeling van mijn visumaanvraag?
 4. Mijn visumaanvraag werd naar de Dienst Vreemdelingenzaken verstuurd. Wanneer zal ik de beslissing krijgen?
 5. Hoe kan ik een document laten legaliseren?
 6. Hoe kan ik deelnemen aan de wettelijke verkiezingen in België?

 
1. Hoe mijn visumdossier samenstellen?

Algemene informatie is beschikbaar op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Informatie specifiek met betrekking tot Kameroen is hier beschikbaar.

 
2. Hoe mijn visumaanvraag indienen op de Ambassade?

Opgelet : Vanaf 1/11/2016 dienen alle aanvragers hun aanvraagformulier voor België online in te vullen ALVORENS zich aan te bieden op de ambassade.

Het formulier is beschikbaar op de volgende link: http://visaonweb.diplomatie.be

Gelieve eerst contact op te nemen met ons call-center. De nodige informatie vindt u onder de rubriek "visuminformatie".

Uitzonderingen: 
humanitaire redenen, houders van een officieel paspoort alsook beurstudenten. Deze aanvragen kunnen elke werkdag ingediend worden zonder afspraak van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 11u00.

Vervolledigen van visumdossiers: 
Bijkomende stukken kunnen elke woensdag en donderdag van 13u tot 14u worden neergelegd. Indien het gaat om visumaanvragen voor kort verblijf (Schengenvisa)

Het afhalen van visa: 
Het afhalen van de visa kan elke werkdag van maandag tot donderdag tussen 12u en 13u30.

Legalisatie van documenten: 
U mag uw documenten overleggen zonder afspraak elke maandag en dinsdag van 13u tot 15u.

Deze kunnen afgehaald worden op elke eerstevolgende vrijdag van 8u tot 9u.

 
3. Hoelang duurt de behandeling van mijn visumaanvraag?

De behandelingstermijn van uw visumaanvraag kan variëren vermits elk dossier grondig nagekeken wordt. In het algemeen:

 • Visumaanvraag kort verblijf (Schengenvisum) 
  als uw dossier volledig is, wordt het visum toegekend ofwel, indien noodzakelijk, wordt de visumaanvraag voorgelegd aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. 
   
 • Visumaanvraag lang verblijf (geldig meer dan 90 dagen 
  6-8 weken naargelang het type van de aanvraag. Deze termijn is te verklaren doordat vele dossiers naar de Dienst Vreemdelingenzaken dienen opgestuurd te worden.

 
4. Mijn visumaanvraag werd naar de Dienst Vreemdelingenzaken verstuurd. Wanneer zal ik de beslissing krijgen?

U kunt de evolutie van de behandeling van uw visumaanvraag volgen op https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/index.html. Klik op "Hoe zit het met mijn visum aanvraag?". Vervolgens voert u de Post in (Yaoundé) en uw dossiernummer en klik op "Bekijk dossier".

 
5. Hoe kan ik een document laten legaliseren?

Eerst dient het document geviseerd te worden door de bevoegde autoriteiten (meestal het Kameroens Ministerie van Buitenlandse Zaken). Vervolgens legt u het voor bij de Ambassade, op het ereconsulaat in Douala (Ereconsul: Maurice Vander Schueren) of op het ereconsulaat in Bangui (Ereconsul: Isabelle Marconnet).

 
6. Hoe kan ik deelnemen aan de wettelijke verkiezingen in België?

Zie http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Deelname_aan_verkiezingen/