Uittreksel uit het Strafregister

Op deze pagina vindt u alle informatie over het uittreksel uit het strafregister.

  1. Laatst bijgewerkt op

1. Een uittreksel uit het Belgische strafregister aanvragen


U moet persoonlijk een mail sturen naar de Federale Overheidsdienst Justitie, dienst Centraal Strafregister: strafregister@just.fgov.be


Vermeld in uw aanvraag de volgende gegevens:

  • uw naam en voorn(a)am(en);
  • uw adres;
  • uw geboortedatum en - plaats;
  • de reden van uw aanvraag.
     

Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort toe.

Het uittreksel is gratis.


2. Een uittreksel uit het strafregister aanvragen voor de periode waarin u in het buitenland verbleef


U moet zich rechtstreeks richten tot de bevoegde autoriteiten van het betrokken land.

Sommige buitenlandse autoriteiten rekenen kosten aan voor de opmaak van dit type document.