Euthanasieverklaring

Iedere Belg, die beschikt over een Rijksregisternummer, kan een euthanasieverklaring afleggen.

  1. Laatst bijgewerkt op

Momenteel kan een Belg, verblijvend in het buitenland, een euthanasieverklaring afleggen indien hij ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregister van een diplomatieke of consulaire post in het buitenland (een rijksregisternummer is noodzakelijk).

Belgen die in het buitenland verblijven kunnen evenwel hun euthanasieverklaring niet laten registreren in hun land van verblijf. Enkel de Belgische gemeenten hebben momenteel toegang tot de toepassing "Euthanasie".

Het volstaat echter dat de euthanasieverklaring correct werd ingevuld om geldig te zijn in België. De registratie ervan is facultatief.

Meer informatie over de geldigheidsvoorwaarden vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid

Het model van verklaring vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken